Adverteren of een persbericht?

[Column] ‘Wat is eigenlijk het uitgangspunt van storytelling?’

story-telling

Hoe kan ik met mijn organisatie een pakkend verhaal vertellen wat een grote doelgroep aanspreekt? Wat moet ons verhaal worden? Dat zijn vragen die bij veel organisaties spelen. Als dat ook vragen zijn die binnen uw organisatie worden gesteld door het management, vertel ze dan direct dat ze zich bezig houden met de verkeerde vragen. Dit zijn niet de vragen die het management zichzelf moet stellen of aan de Marketing Manager moet vragen. Dit is een totaal verkeerd uitgangspunt voor storytelling.

Missie en visie!

Welke vragen dan wel? In mijn opinie ligt de basis van het verhaal al vast in de missie, visie en de kernwaarden van de organisatie. Dat zijn de uitgangspunten voor het verhaal dat je als organisatie wilt vertellen. Je wilt vertellen waarom je de dingen doet die je doet en waar je waarde aan hecht als organisatie zijnde. Hoe het verhaal vorm krijgt is een andere uitdaging. En daarbij gaat het niet om één verhaal dat je wilt vertellen. Storytelling gaat over het vertellen van meerdere verhalen met een consistente boodschap.

Storytelling

Neem als voorbeeld een fictieve IT organisatie. In hun missie staat dat zij de klanten vooruit willen helpen door kwalitatieve producten en diensten te leveren. Dit doen zij door hoogwaardige software en middels hoog gekwalificeerd personeel die kennis van zaken hebben. De kernwaarden die zij hebben zijn: klantgericht, professioneel, respect en eerlijk.

Fictieve organisatie

Deze fictieve organisatie heeft voldoende kapstokken waaraan zij verschillende verhalen kunnen ophangen. De kernwaarden zijn duidelijk; uit de missie kunnen ook enkele aspecten worden gehaald die van belang zijn. Bijvoorbeeld klanten vooruit willen helpen, kwalitatieve producten en diensten, hoog gekwalificeerd personeel. Als marketeer kan je hier vast wel verschillende communicatie boodschappen aan hangen. Zowel gericht op branding als op commercieel vlak. Dus als het management van jouw organisatie naar je toekomt met de vraag “Wat moet ons verhaal worden”, wat is dan het antwoord? Juist, dat ligt vast in onze missie, visie en kernwaarden. Dat is waar wij als bedrijf voor staan.

Als je daadwerkelijk het verhaal naar buiten brengt zorg er dan ook voor dat je als organisatie ook handelt naar die kernwaarden. Laat de ervaring van de klant zo zijn als in je verhaal. Dan bereik je als organisatie een grote mate van klanttevredenheid.

Heeft u hier een andere mening over dan hoor ik dat graag van u!

Pieter Noorlander

Ervaren Marketing Manager B2B - visibility creator - strategie - social media - project management - leadgeneration. Denkt vanuit de klant. Verslaafd aan koffie! www.nmco.nl @pino71