Adverteren of een persbericht?
Nieuws.Marketing online ecommerce media

[OPVALLEND] PR en Marketing: verschil en overeenkomst

Gratis foto's van Digitaal

 

Het vakgebied marketing kruipt steeds meer naar andere leergebieden, zoals PR. In essentie valt ook PR onder de marketingmix en de P van Promotie en valt het dus zeker naast marketing in te delen. Public Relations (PR) of publieke relaties is het beheren en verspreiden van informatie over een individu of een organisatie om de publieke perceptie ervan  te beïnvloeden.

 

Zowel marketing als PR hebben het vergroten van de naamsbekendheid en zichtbaarheid van een bedrijf als doel, maar wat is precies het verschil tussen marketing en PR?

 

De hoofdfocus als de aanpak die daarbij hoort zijn heel verschillend. Marketing heeft altijd verkoop als einddoel; elke strategie of activiteit wordt met het werven van nieuwe – of terugkerende – klanten in het achterhoofd bedacht en uitgevoerd. Bij PR zit dit anders in elkaar. De focus ligt hierbij namelijk niet op de directe verkoop. Natuurlijk is het doel van elk bedrijf om geld te verdienen, maar PR draagt daar niet direct aan bij. De hoofdfocus van PR ligt dan ook op het verbeteren van de reputatie van een bedrijf, om vervolgens voor het bedrijf een expertstatus, thought leadership, te behalen.

Doelgroepen marketing

De doelgroepen die marketing en PR benaderen kunnen anders zijn. Marketing focust alleen op bestaande of potentiële klanten. PR probeert (non-profit) juist een breder publiek te bereiken. Bij PR gaat het namelijk om het algehele imago van het bedrijf. De doelgroep bestaat dan niet alleen uit (potentiële) klanten, maar bijvoorbeeld ook uit werknemers en andere stakeholders. De doelgroepen van PR en marketing zijn dus wel degelijk verschillend.

Paid en earned media

Tussen PR en marketing zitten wel degelijk verschillen in het gebruik van de communicatiekanalen. Zoals eerder aangegeven: bij marketing draait alles om het verkopen van een product of dienst. Daarnaast maakt marketing voornamelijk gebruik van ‘owned media’ en ‘paid media’. De focus ligt op het zenden van een boodschap richting de klant, bijvoorbeeld via de eigen website en social mediakanalen. Daarnaast worden er advertenties ingekocht om de boodschap ook via andere media te verspreiden. Een voordeel van deze free publicity is dat het aan betaalde content altijd goed valt af te lezen dat het om een gesponsorde post, advertorial of advertentie gaat. Bij free publicity is het altijd een redactionele keuze om een bericht mee te nemen en te plaatsen, wat betekent dat het voor de lezer (meestal) niet te onderscheiden is van andere redactionele content. Lezers beschouwen deze boodschappen dan ook als authentieker, omdat een derde, onafhankelijke, partij iets zegt over het betreffende bedrijf.

Bij PR wordt voornamelijk gebruikgemaakt van ‘earned media’. Hier komt het free publicity-aspect de hoek om: door marketingboodschappen om te zetten in nieuwswaardige content wordt redactionele publiciteit gegenereerd. Dit betekent wel dat een publicatie niet gegarandeerd is. Of, bijvoorbeeld, een persbericht wordt gepubliceerd hangt af van de nieuwswaardigheid, het soort boodschap, het netwerk van de aanbieder et cetera. Een van de voordelen van free publicity is dat de output – zoals de naam al suggereert – gratis is. Het proces van free publicity genereren is overigens niet gratis.

 

Gastblogger

Een gastblogger op Nieuws.Social - SocialMedia.nl.