Adverteren of een persbericht?

[Opvallend] ‘Organisaties die weinig investeren in bijscholing dreigen voordelen van automation mis te lopen’

 

Automation zorgt in Nederland vooralsnog niet voor een sterke verhoging van de productiviteit. Dit zeggen de leidinggevenden (58%) en werknemers (61%), die zijn ondervraagd in een nieuw onderzoek naar de toepassing van automation door het Capgemini Research Institute. De belangrijkste conclusie van het rapport, “Upskilling your workforce for the age of the machine: Why a workforce upskilling strategy is key to unleashing automation’s productivity potential”, is dat automation wel in zekere mate de productiviteit verhoogt, maar dat alleen passende bijscholing van werknemers het volledig potentieel van automation ontsluit.

Voor het onderzoek zijn wereldwijd 800 leidinggevenden en 1.200 werknemers van ruim 400 organisaties ondervraagd. Hieruit komt naar voren dat ondernemingen met 50.000 of meer werknemers, die bijscholingsprogramma’s op brede schaal toepassen, jaarlijks zo’n $90 miljoen méér kunnen besparen dan bedrijven die hun werknemers (nog) niet bijscholen. 

Automation zorgt nog niet voor hogere productiviteit

Toen de respondenten werd gevraagd naar de belangrijkste motivaties om automation-initiatieven te starten, antwoordde 37%‘het verbeteren van arbeidsproductiviteit’. Dit is de grootste drijfveer, na het verbeteren van kwaliteit (43%). Toch zegt 58% van de Nederlandse leidinggevenden dat automation de productiviteit in de organisatie nog niet heeft verbeterd. De werknemers zijn het hier grotendeels mee eens (61%). Deze percentages komen overigens overeen met het wereldwijde gemiddelde (respectievelijk 58% en 54%).

Bijscholing ontsluit de voordelen van automation 

Organisaties die inspanningen op gebied van automation combineren met bijscholing van hun personeel, zijn optimistischer over de impact van automation. In deze gevallen zeiden de meeste werknemers (52%) en een groot deel van de leidinggevenden (46%) dat automation de productiviteit verbetert. Ter vergelijking: bij organisaties die hun personeel niet volledig opleiden, zijn deze percentages 42% en 35%. Bovendien waren werknemers in organisaties die zich halverwege het bijscholingstraject bevonden, positiever dan in de eerste fase van bijscholing over:

  • Loopbaanontwikkeling (76% vs. 60%)
  • Het stimuleren van moreel (48% vs. 33%)
  • Het uitvoeren van nieuwe verantwoordelijkheden (57% vs. 46%)

 

Opleidingsinitiatieven  

Ondanks de duidelijke voordelen van bijscholing, hebben maar weinig organisaties momenteel een volgroeid opleidingsinitiatief. Hoewel91% van de ondervraagde bedrijven een opleidingsprogramma heeft opgezet of hier nog mee bezig is, lopen zij in andere zaken achter:

  • 35% moet nog beginnen met het opzetten van relevante infrastructuur en partnerschappen;
  • 73% is nog niet begonnen met een pilot;
  • Slechts 10% is begonnen met de uitrol over de gehele organisatie.

Ook werknemers staan kritisch tegenover sommige aspecten van bestaande bijscholings- en leerprogramma’s:

  • 61% vindt dat de programma’s hen niet hebben geholpen om vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om het werk efficiënter te doen;
  • 54% gaf aan dat de programma’s geen vaardigheden bieden om meer inzetbaar te worden;

Toch zegt 62% van de respondenten dat de programma’s hen “hielpen om niet ontslagen te worden”. Ook geeft 54% aan dat de programma’s helpen om “zich te ontdoen van repetitieve activiteiten”.

 Het rapport stelt vast dat het analyseren van de impact van automation op werknemers een belangrijke overweging is waar veel organisaties mee worstelen. Toch geeft 70% van de Nederlandse leidinggevenden (tegenover 58% van leidinggevenden wereldwijd) toe dat de impact van automation op hun personeel gèèn belangrijke overweging is in hun visie en strategie. Bovendien communiceert iets minder dan de helft van de ondervraagde leidinggevenden in Nederland (49%) met werknemers over automation-initiatieven van de organisaties, het belang hiervan en de potentiële impact op het personeelsbestand.

redactie

Redactie Nieuws.Social. Wij bestaan uit medewerkers van Vormgeven.nl, AtMost, AtMost.TV en een afvaardiging van ervaren bloggers.