Adverteren of een persbericht?

[OPVALLEND] ‘Minder dan een derde (30%) van de organisaties in de Benelux houdt rekening met feedback van werknemers’

 

Financiële teams spelen een sleutelrol bij het voorkomen dat werknemers vertrekken, volgens een survey gehouden onder 700 financiële en IT-leiders, leidinggevenden en werknemers in heel Europa*.

Uit de survey blijkt dat bijna twee derde van de Benelux werknemers (60%) openstaat voor nieuwe kansen, waardoor bedrijven met grote personeelstekorten kunnen blijven zitten. Hoewel werkgevers zich bewust zijn van dit probleem en op zoek zijn naar manieren om werknemers te behouden, vraagt slechts iets meer dan een derde van de ondervraagde Benelux bedrijven (36%) werknemers om hun mening.

 

Maar zelfs als ze om feedback van medewerkers vragen, neemt slechts 30% deze feedback mee wanneer ze hun reis- en kostenbeleid (Travel & Expense; T&E) aanpassen.

Het is belangrijk dat bedrijven weten wat werknemers nu nodig hebben en willen voor hun werk. Dit betekent dat bedrijven moeten weten wat een goede werknemerservaring is in een hybride omgeving, inclusief financiële processen. Enkele uitkomsten van de survey:

  • Slechts iets meer dan een kwart (26%) van de leidinggevenden zegt het naleven van het T&E-beleid van de organisatie effectief te kunnen beheren. Hierdoor lopen bedrijven het risico op ernstige financiële problemen: zonder moderne, hybride werkvriendelijke processen lopen bedrijven het risico op onkosten en facturen die niet passen binnen het bedrijfsbeleid of die niet conform de regels worden ingediend.
  • Ook is slechts 30% van de leidinggevenden van mening dat hun organisatie de verwerking, goedkeuring en terugbetaling van T&E-declaraties in de nieuwe hybride werkomgeving goed kan beheren. Daardoor lopen ze het risico op boetes omdat hun jaarlijkse audits niet worden goedgekeurd.
  • Werknemers zijn van mening dat bedrijven meer moeten doen, aangezien slechts 36% het ermee eens is dat hun organisatie de juiste training en tools biedt om goed op de hoogte te blijven over veranderend beleid en regelgeving.

Onderzoeker SAP Concur Benelux zegt:

Het is duidelijk dat de coronapandemie ertoe heeft geleid dat veel werknemers anders zijn gaan nadenken over waar ze blij van worden in hun werk. Veel werknemers zijn inmiddels bereid om over te stappen naar een andere werkgever als niet wordt voorzien in hun behoeften. Leidinggevenden moeten er dan ook voor zorgen dat ze snel weten wat de nieuwe verwachtingen van medewerkers zijn. Dit geldt ook voor financiële en IT-managers, die cruciale spelers zijn om een organisatie efficiënt en veilig te laten draaien. Zij moeten rekening houden met het veranderende werknemerssentiment en naadloze ervaringen bieden, ongeacht waar hun werknemers zich bevinden. Bij de ‘Grote Financiële Reset’ zou technologie geïmplementeerd moeten worden die alle financiële, compliance- en reisprocessen stroomlijnt. Dit zou idealiter ook AI/ML en geavanceerde analyses moeten omvatten, die processen vereenvoudigen en de productiviteit verhogen, terwijl de werknemerservaring wordt verbeterd.

Nu bedrijven naar de toekomst kijken, zouden financiële en IT-managers daarom werkvriendelijke hybride oplossingen moeten implementeren, waaronder de cloud en automatisering om het risico van non-compliance te verminderen en de werknemerservaring te verbeteren. Zo kunnen onder andere de volgende punten aangepakt worden:

  • Slechts een op de vijf (20%) organisaties in de Benelux gebruikt momenteel intelligente technologie om reis- en onkostendeclaraties te beheren
  • Minder dan een derde (31%) van de organisaties gebruikt analyse- of rapportagetechnologie om de uitgaven van werknemers vast te leggen en bij te houden
  • Bijna vier op de vijf (80%) werknemers gaf aan de processen rond het beheren van reis- en onkostendeclaraties (waaronder de goedkeuring en het uitbetalen van vergoedingen) in de afgelopen twee jaar op zijn minst enigszins uitdagend te vinden.

Meer informatie over de survey ‘Empowering Your People’ is hier te vinden.

*’Het rapport ‘Empowering your people’ is gebaseerd op de inzichten uit een wereldwijd onderzoek onder 851 financiële en IT-managers en 851 medewerkers in financiële en IT-functies bij bedrijven uit verschillende sectoren met meer dan 1.000 werknemers. De survey is tussen oktober en november 2021 door Oxford Economics en SAP Concur gehouden in Australië, de Benelux, Brazilië, Canada, China, Duitsland, Frankrijk, India, Italië, Japan, LATAM (Chili, Argentinië, Colombia, Peru ), Mexico, Scandinavië, Singapore, Spanje, het VK en de VS.

redactie

Redactie Nieuws.Social. Wij bestaan uit medewerkers van Vormgeven.nl, AtMost, AtMost.TV en een afvaardiging van ervaren bloggers.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.