Adverteren of een persbericht?
Nieuws.Marketing online ecommerce media

[ONDERZOEK] Wagenparkbeheerders: ‘75% bezorgd dat slecht rijgedrag leidt tot reputatieverlies’

Een Europese aanbieder van  telematicaoplossingen, heeft 1.050 wagenparkbeheerders in Europa ondervraagd om inzicht te krijgen in hun standpunten ten opzichte van verkeersveiligheid. De resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd in het European Road Safety Report 2021 eBook*. Hieronder volgen enkele van de belangrijkste bevindingen.

42% van de commerciële vloten is betrokken bij één tot vijf aanrijdingen per jaar

Uit het Europees onderzoek blijkt dat verkeersveiligheid voor wagenparkbeheerders en beleidsmakers een belangrijk probleem is. Volgens het onderzoek is 42% van de commerciële wagenparken betrokken bij één tot vijf aanrijdingen per jaar. Hoewel er veel factoren zijn die tot ongevallen kunnen bijdragen, is een menselijke fout voor 90% de oorzaak van alle verkeersongevallen. Het is duidelijk dat rijgedrag dus een sleutelcomponent is van verkeersveiligheid. 84% van de ondervraagde wagenparkbeheerders is het er overigens mee eens dat slecht rijgedrag een negatieve impact heeft op hun bedrijf. 50% van de wagenparkbeheerders zegt vervolgens dat ze niet zeker zijn dat hun chauffeurs zich veilig gedragen op de weg.

De top drie van slechte rijgewoonten waarover zij zich het meeste zorgen maken, zijn:

  • Het gebruik van een mobiele telefoon achter het stuur  (77%)
  • Vermoeid rijden  (75%)
  • Te hard rijden  (74%)

Bovendien is reputatieverlies voor het bedrijf door onveilig gedrag van zijn bestuurders, ook een belangrijk aandachtspunt voor commerciële vloten: wel 75% van de wagenparkbeheerders zegt bezorgd te zijn dat slecht rijgedrag de reputatie van hun bedrijf zal schaden.

65% van de wagenparkbeheerders maakt zich zorgen over valse claims tegen hun bestuurders

Toch zijn beroepschauffeurs vaak het meest veiligheidsbewust op de weg. De meerderheid van de respondenten ziet een grotere dreiging van ándere chauffeurs dan die van hun eigen personeel. Andere weggebruikers vormen naast een veiligheidsrisico, ook een risico voor valse verzekeringsclaims. Volgens het onderzoek worden per maand gemiddeld drie verzekeringsclaims tegen commerciële vloten ingediend. In het VK bijvoorbeeld schatten verzekeringsexperts dat 60% van alle whiplashclaims frauduleus is. Deze kwestie wordt weerspiegeld in de resultaten van het onderzoek, waarbij 65% van de wagenparkbeheerders hun bezorgdheid uitdrukt over valse claims tegen hun bestuurders.

De grootste kostenfactor van een ongeval is natuurlijk het veiligheidsrisico dat de betrokken personen zelf lopen. Er zijn echter ook andere kosten die een negatieve invloed hebben op commerciële vloten zoals juridische kosten , verzekeringsclaims, reparatie- en onderhoudskosten en het verlies van inkomsten door stilstand van de voertuigen. Volgens KPMG denkt slechts 32% van de wagenparkbeheerders dat ze hun onderhoudskosten accuraat kunnen becijferen. Uit de resultaten van de Webfleet Solutions-enquête blijkt dat commerciële vloten gemiddeld zes keer per jaar pechbijstand nodig hebben. In het algemeen is 58% van de wagenparkbeheerders het ermee eens dat ze te veel uitgeven aan onderhoud en reparatie, terwijl 50% zegt te veel uit te geven aan reparatiekosten door botsingen.

Vision Zero-initiatief

Europa is gelukkig de veiligste regio ter wereld om de weg op te gaan. In de afgelopen tien jaar is het aantal Europese verkeersdoden met 23% gedaald. Het Vision Zero-initiatief van de Europese Unie, dat tot doel heeft het aantal verkeersdoden tegen 2050 tot nul te herleiden en het aantal ernstige verwondingen ten gevolge van verkeersongevallen tussen 2020 en 2030 met 50% wil doen dalen, heeft aanzienlijk bijgedragen tot deze daling.

Dat betekent echter niet dat veiligheid niet langer een aandachtspunt vormt. Ten eerste zijn er grote verschillen tussen de Europese landen. Bovendien lopen naar schatting per dodelijk slachtoffer nog eens vijf mensen levensbedreigende verwondingen op. Dat komt neer op ongeveer 120.000 mensen per jaar. Het is duidelijk dat er nog veel werk aan de winkel is. Het is dan ook geen verrassing dat verkeersveiligheid een belangrijk aandachtspunt blijft voor wagenparkbeheerders en beleidsmakers.

 

R.J. Hoeffnagel

Schrijft op het randje van ICT - sociale media - en alles wat we t(r)endentieus achten.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.