Adverteren of een persbericht?

Nieuws.Marketing online ecommerce media

[ONDERZOEK] ’30 procent HR-professionals verdenkt thuiswerkers van liegen sinds hogere kosten kinderopvang’

Maar liefst drie op de tien HR-professionals heeft het idee dat, sinds de tarieven voor kinderopvang omhoog zijn gegaan, thuiswerkende medewerkers vaker liegen over of ze aan het werk zijn of voor hun kind zorgen. Dit blijkt uit een onderzoek onder ruim 500 HR-professionals met een uitvoerende, (mede)beslissende of eindverantwoordelijke functie.

Sinds 2023 betalen ouders gemiddeld 8,5 procent meer dan in het jaar daarvoor (bron: RTL nieuws). Dit heeft er mogelijk toe geleid dat ouders de kinderopvang moesten opzeggen en vaker thuiswerken wanneer de kinderen ook thuis zijn. Dat dit effect heeft op de productiviteit bevestigen de HR-professionals: veertig procent merkt dat medewerkers sindsdien steeds minder goed hun werk kunnen combineren met de zorg voor de kinderen.

Jan Dekkema, kennismanager Wet- en Regelgeving:

De verhoging van de tarieven voor de kinderopvang was een flinke tegenvaller. Daar komt nog bij dat het kabinet onlangs bekendmaakte dat het plan om kinderopvang bijna gratis te maken is uitgesteld tot tenminste 2027. Voor de sector een opluchting, maar voor werkende ouders leidt dit bericht vooral tot frustratie. Het lijkt erop dat medewerkers nu steeds vaker kiezen om vanuit huis te werken en tegelijkertijd voor hun kind te zorgen. Juist omdat thuiswerken normaal is geworden, kiezen medewerkers liever niet voor onbetaald ouderschapsverlof.

“Eén van de belangrijkste focuspunten voor HR-professionals is dat medewerkers een goede werk-privé balans hebben. Met deze ontwikkelingen komt een gezonde verhouding meer onder druk te staan”, vervolgt Jan Dekkema. “Binnen de Tweede Kamer wordt er nu gesproken over het invoeren van een prijsplafond om de kosten van de kinderopvang te drukken, maar ook dit is nog niet zeker. Tot die tijd is het voor HR-professionals belangrijk om met de medewerkers in gesprek te blijven en op zoek te gaan naar een passende oplossing.”

 
Dit onderzoek is in opdracht van Visma | YouServe uitgevoerd door PanelWizard onder 538 Nederlandse uitvoerenden, (mede)beslissers en eindverantwoordelijken op het gebied van HRM/personeel van 18 jaar en ouder.

MamaSue

Mama Sue schrijft en is vooral mama van.