Adverteren of een persbericht?

[OPVALLEND] ‘Crisiscommunicatie in een complexe wereld’

De Natuur Panorama Hemel - Gratis foto op Pixabay

Tussen 1980 en 2010 is het aantal geregistreerde natuurrampen verdubbeld van ongeveer 200 tot 400 per jaar, met gemiddeld 380 rampen per jaar in het afgelopen decennium. Toen kwam COVID-19 om de hoek kijken, met een verlammende impact op de wereld. Als reactie op de ontstane chaos sloten allerlei soorten organisaties hun deuren en lieten zij werknemers vanuit huis werken. Cybercriminelen zagen een kans om de crisis uit te buiten en lanceerden snel grootschalige phishing-campagnes, gericht op consumenten en thuiswerkend personeel.

Deze gebeurtenissen sturen aan op een nieuw soort dreigingsklimaat. De gevolgen van online en offline gebeurtenissen kunnen ingrijpend en langdurig zijn voor bedrijven, zoals bijvoorbeeld de cyberaanval op het grootste oliepijpleidingenbedrijf van de Verenigde Staten. Het wordt steeds moeilijker om te anticiperen op de manier waarop deze externe factoren bestaande processen beïnvloeden. Organisaties moeten zodoende (natuur)rampen en andere gebeurtenissen beheren om de stabiliteit te bewaren. Er spelen zoveel factoren mee: denk eens aan de pandemie, cyberaanvallen, politieke verdeeldheid en economische en sociale ontwrichting.

Drie belangrijke punten

Om deze veranderende dreigingen het hoofd te bieden, hebben organisaties een passende software-oplossing voor crisiscommunicatie nodig – voor alle fasen van een noodsituatie. Specialist Adam Enterkin deelt de belangrijkste punten om op te letten bij het selecteren van de juiste tool:

1. Het overal kunnen bezorgen van noodmeldingen
Noodmeldingssystemen die alleen afhankelijk zijn van meldingen, sirenes en e-mail- en testberichten, voldoen momenteel niet meer als enige middel. Het steeds complexere dreigingklimaat vereist steeds complexere meldingssystemen. Deze stellen crisismanagers in staat moeiteloos tweerichtingscommunicatie tot stand te brengen met betrokkenen via hun meest gebruikte apparaten en communicatiekanalen.

2. Inzicht in de situatie
Inzicht in de situatie en context zijn in tijden van crisis essentieel om communicatie te stroomlijnen. Oplossingen die live gegevens verzamelen, stellen medewerkers op de werkvloer in staat om de ogen en oren van het operatiecentrum te zijn. Dit met behulp van real-time updates en statusrapporten. Een belangrijke factor om in gedachten te houden, is het gebruik van een oplossing die is beveiligd met end-to-end-encryptie. Zo wordt de veiligheid van alle verzamelde data gegarandeerd.

3. Voldoen aan zorgverplichtingen
Het is een cliché dat werknemers het belangrijkste bezit van een organisatie zijn. Toch ontbreekt het organisaties maar al te vaak aan een formeel proces voor het monitoren van de actuele status van hun personeel tijdens (en na) een noodsituatie. Een geschikte oplossing voor crisiscommunicatie moet de chaos van een noodsituatie verminderen. Dit door de tools te bieden waarmee organisaties op een efficiënte, betrouwbare manier verantwoording af kunnen leggen over hun werknemers.

4. Veilige crisiscommunicatie
Om een effectieve, gecoördineerde reactie op een crisis te kunnen opzetten, is naadloze communicatie tussen diverse teams van interne en externe betrokkenen vereist. De juiste oplossing moet daarom real-time, interoperabele communicatie mogelijk maken voor organisaties. Dit is nodig om effectief samen te werken met de overheid, commerciële en essentiële dienstverleners.

5. Stroomlijnen van het proces
Hoewel essentieel, kan een robuuste infrastructuur van het massameldingssysteem op zich geen garantie bieden voor een effectieve en tijdige reactie op een crisis. Organisaties moeten gedetailleerde incidentplannen ontwikkelen, testen, valideren en uitvoeren. Daarom is het ook essentieel om een tool voor het beheer van crisissituaties te hebben waarmee organisaties de volledige levenscyclus van incidentrespons kunnen beheren – van de eerste planning tot de controle, analyse en archivering na de gebeurtenis.

Visie voor de toekomst
Iedere organisatie kan leren van eerdere, ontwrichtende gebeurtenissen. Organisaties moeten echter ook erkennen dat het vrijwel onmogelijk is om te anticiperen op elke uitdaging die ze de komende jaren krijgen. Niemand had namelijk in 2019 kunnen voorspellen dat we terecht zouden komen in een pandemie die de wereldeconomie heeft aangetast en miljoenen levens heeft geëist.

Wel kunnen organisaties een allesomvattende benadering van crisismanagement hanteren. Een die flexibel is en in staat om elk soort crisissituatie op een tijdige, efficiënte en verantwoordelijke manier te beheren. Enterkin: “Daar zijn nieuwe benaderingen voor nodig die de risico’s en kansen van cloud computing en nieuwe technologieën, zoals kunstmatige intelligentie, in evenwicht brengen. Zo kunnen bedrijven zich blijven ontwikkelen om nog beter te reageren op een noodsituatie.”

R.J. Hoeffnagel

Schrijft op het randje van ICT - sociale media - en alles wat we t(r)endentieus achten.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.