Adverteren of een persbericht?

[COLUMN] ‘De kracht van de groep’#social #tempo

Team Groep Mensen - Gratis foto op Pixabay

 

Wie kent het spreekwoord niet ‘Alleen ben je sneller, maar samen kom je verder’. Wie binnen een organisatie een verandering wil realiseren heeft daarbij altijd anderen nodig. Iedere verandering heeft namelijk impact op de betrokkenen binnen het bedrijf.

Maar in de praktijk gaat het vaak anders. Dan zie je dat de leiding haast dictatoriale beslissingen neemt en vervolgens verwacht dat de rest van het bedrijf daarin mee gaat.

Zeker de meer complexe veranderingen kennen een breed scala aan betrokkenen, de zogenaamde stakeholders. Maar een bedrijf zal vaak niet succesvol zijn als belangrijke besluiten worden overgelaten aan veel stakeholders met traditionele besluitvormingsprocessen die vaak traag, omslachtig en vol compromissen zijn.

Dan raak je verstrikt in een doolhof van vergaderingen, waarbij je maanden verder tot de conclusie komt dat jullie nog geen stap verder zijn.

Je ziet in de praktijk dat de bedrijven – die tempo willen maken – en een verandering willen realiseren het besluitvormingsproces niet aan anderen over laten, maar de directie of het management zelf het uiteindelijke besluit al neemt en dit vervolgens mededeelt aan de rest van het bedrijf. Daarbij is snelheid op de korte termijn geen graadmeter voor het succes op de lange termijn.

Wil je dat de verandering geborgen en duurzaam is, dan zal je de kracht van de groep moeten inzetten en niet individueel het succes proberen te forceren.

Groepsbesluitvorming, ook wel gezamenlijke of collectieve besluitvorming genoemd, is een participatief proces waarbij individuen gezamenlijk deelnemen aan het besluitvormingsproces. Zij treden hierin gezamenlijk op en analyseren problemen of situaties, overwegen alternatieven en kiezen samen een oplossing.

Het verschilt per vorm van groepsbesluitvorming wie de eindverantwoordelijkheid over de beslissingen heeft. In groepsbesluitvorming is de beslissing vaak dus niet langer de verantwoordelijkheid van slechts één persoon. De beslissingen die door een groep als geheel worden genomen, verschillen vaak van individuele beslissingen. In het bedrijfsleven is gezamenlijke besluitvorming één van de meest effectieve manieren om consensus te bereiken en creativiteit te verhogen.

Hoewel het nog steeds een onderwerp van discussie blijft, zijn collectief genomen beslissingen vaak effectiever dan beslissingen die door één enkele persoon zijn genomen.

Onder normale omstandigheden heeft groepsbesluitvorming dan ook de voorkeur. Voorwaarde is overigens wel dat er tijd moet zijn voor beraad, discussie en gesprekken.

Voordelen op een rijtje

Wanneer de belangrijke beslissingen door een groep worden genomen kent dit een aantal voordelen ten opzichte van de individuele besluitvorming, namelijk:

  • Meerdere benaderingen en visies worden gedeeld.
  • Er worden meer alternatieve opties en scenario’s bedacht.
  • Het levert intern een versnelde acceptatie van beslissingen op.
  • Er wordt meer kennis aangesproken.
  • Er is een beter begrip van de problematiek en de acties die nodig zijn.
  • De verandering is meer duurzaam en geborgen

Jerry van Staveren

► Jerry van Staveren is een ervaren Business Consultant, die soft skills weet te vertalen naar harde resultaten, sterk in de commerciële sector en zakelijke dienstverlening. Gespecialiseerd in excellerende organisaties, strategie’ en beleidsadvies & digitale transformaties. Contact: jerry@jerryvanstaveren.nl