Adverteren of een persbericht?

Nieuws.Marketing online ecommerce media

[APPLICATIE] Intelligente retailtool voor voorspellen marktvraag

Een intelligente inkooptool voor de retailsector, die op basis van Artificial intelligence (AI) en Machine Learning (ML), complexe patronen en onderlinge productrelaties herkent is gelanceerd. Terwijl een inkoper of category manager nog altijd op basis van een beperkt aantal inzichten zijn inkoopbesluiten neemt, combineert Quantivate duizenden datapunten en tal van clusters. Het resultaat is een optimale voorspelling van de marktvraag, die ervoor zorgt dat supply chain professionals scherper kunnen inkopen en een slimmer voorraadbeheer met betere winstmarges kunnen realiseren. Zo worden retailers in staat gesteld over- en understock te verminderen en cashflow beter te beheren.

Voor de ontwikkeling van Quantivate bundelde IG&H jarenlange retailkennis vanuit zijn consultancytak met de kennis van zijn in-house datascientists en developers. Dit resulteerde in een unieke en betaalbare low-code softwaretool die bestaat uit drie modules: DC Replenisher (genereren van inkooporderadviezen), Demand Forecaster (voorspellen van regelmatige, seizoens- en promotiegebonden klantbehoeften) en Store Replenisher (produceren van winkelbesteladviezen). Het grote voordeel is dat inkoopprofessionals met behulp van Quantivate kunnen voorkomen dat ze over te weinig, te veel of geen voorraad beschikken.

Implementatietraject

De slimme Forecasting & Replenishment-oplossing is beschikbaar als een SaaS-oplossing en dat betekent dat gebruikers zich geen zorgen hoeven te maken over (langdurige) implementatietrajecten, hardware en configuraties. De oplossing werkt met een datafeed, waardoor complexe softwarekoppelingen niet nodig zijn. De gemiddelde installatietijd voor Quantivate bedraagt ongeveer een maand. De kosten voor implementatie zijn beperkt en de oplossing werkt op basis van contracten per module. Voor een vast bedrag per maand is een onbeperkt aantal gebruikers aan Quantivate te koppelen.

Antoine Brouwer, Director Retail Solutions, zegt:

Inkopen op basis van verkoopcijfers uit het verleden is geen garantie voor succes in de toekomst. Binnen elk inkoopproces zien we duizenden datapoints die product en category overschrijdend zijn. Door die met elkaar te verbinden zijn betere inkoopbeslissingen mogelijk. In de huidige praktijk is de complexiteit van het inkooplandschap niet te overzien voor een individuele inkoper, laat staan te verwerken in spreadsheets. Quantivate kan deze duizenden datapunten automatisch met elkaar te verbinden en organisaties zijn hierdoor in staat om slimmer in te kopen. Deze datagedreven aanpak zorgt voor een beter voorraadbeheer met betere marges.

redactie

Redactie Nieuws.Social. Wij bestaan uit medewerkers van Vormgeven.nl, AtMost, AtMost.TV en een afvaardiging van ervaren bloggers.